KAKTU BALLES MUZIKANTI

Neoficiālas lauku ballītes ar dejām, dziesmām, iedzeršanu un citām izklaidēm jau no 19. gadsimta sauc par kaktu ballēm. Tās parasti notika lielākās māju istabās, izgreznotos šķūņos vai pat brīvā dabā, un, pretstatā oficiāli rīkotajiem deju pasākumiem, par kuriem bija jāmaksā speciāls deju nodoklis un jāalgo policists kārtības uzraudzīšanai, kaktu ballēs viss notika brīvāk un dabiskāk.

Pilsētas smalkajās aprindās kaktu balles necienīja un uzskatīja par apkarojamu parādību, laikrakstos par tām publicēja izsmejošus dzejoļus. Bet tas maz ietekmēja pašus ballētājus.

Kaktu balles atmiņas
 
Vaj atminies to jauko kaktu balli,
Kur dancojam ar sviedriem vaigā?
Div' ermoņikas reizē kliedza,
Kā izmisušas, balsī baigā. 

Kā grīda dimdēja zem kājām,
Līdz nebij vairs nevienam jaudas-.
Pēc balles, tad bij kurpniekam
Par lāpīšanu milzums naudas. 

Es atminos to jauko kaktu balli,
Liels plāksteris uz deguna man piķēts.
Tik smagas atmiņas - maks viegls — 
Priekš paģirām vēl kopā „ozols" stiķets. 

Dzer, draugs, un neskumsti par bēdu stundām,
Šovakar atsvēte pie Kramiņ papa;
Tam kārtis jaunas atvestas no Rīgas—
Tiks lielai mucai vaļā sista tapa. 
               L. Š.

no laikraksta Svari, 1921. gads.

Par kaktu ballēm

Bija rudens un: 
"Visi ciemi priecājās pie rudens bagātības, 
vis' gavilē un lustējas un uzdzer veselības!"
Protams, ka puiši arī priecājas un izrīkoja
'kaktu balli' S. mājās. Pie rīkošanas pieda-
lījās liels pulks puišu un 3 saimnieki. 
Viens saimnieks deva pūru kviešu miltu, cita
samniece gaļu un vietējais saimnieks S. pie-
nu, sviestu un malku. Puiši sameta naudu un 
vietējo māju vecākais pusis apgādāja iepir-
kumus.
Balle iesākās sestdienas vakarā. Viņu apmek-
lēja līdz 40 puišu un gandrīz tik pat daudz 
meitu; bez tam vēl visu trīs māju vīri un 
sievas un daži citi pa nakti tur ieradās. 
Pavisam kopā bija vairāk nekā simts cilvēku. 
Spēlēja divi harmoniku griezēji, dancoja pui-
ši, meitas, vīri, sievas un vēl daži citi, 
kam tikai kājas spēja!
Gaismā nakts varoņi gulēja pie visiem sētma-
ļiem. Daži uzmodās tikai otrās dienas 
pievakarē.

no laikraksta "Latviešu avīzes", 1891. gads.